Massage

Massage använder jag som komplement till ultaljudet. Massage är bra för nervösa och stressiga hästar, man stimulerar beröringssinnet som gör dem lugnare och mer avspända. Blodcirkulationen ökar och tillför syre, näring och hormoner till alla vävnader. Massagen stimulerar immunförsvaret och ger ett bättre välbefinnande. Stresspunktsterapi är ett viktigt komplement. En enda knuta kan förhindra fri rörelse.