Akupunktur

Akupunktur är en urgammal kinesisk metod som använts i 1000-tals år för att läka människor och djur. Det går ut på att man sticker nålar i speciella punkter på kroppen, i det här fallet hästens.

I västvärlden är akupunktur idag en beprövad metod för smärtlindring och metoden har blivit mer och mer accepterad av så väl läkare som veterinärer, sedan man vetenskapligt bevisat att det ger en smärtlindring.
Detta i och med att det verkar som en smärtblockad för de smärtnerver, som är i det berörda området. Det blir även en frisättning av endorfiner och en lokal histamin-frisättning.
Avslappning av muskulaturen i och med att smärtan minskar gör att kroppen lättare kan hjälpa sig själv till läkning.

Den kinesiska akupunkturen bygger på att kroppen har flera energilinjer, s.k. meridianer.
Längs med dessa meridianer finns akupunkturpunkter.
Dessa stimulerar dels den muskulatur som går längs med meridianen, dels speciella verkningsområden. Vissa punkter verkar direkt mot det organ som meridianen är kopplad till.

Med en speciell diagnostikmetod - tingpunktsdiagnostik - kan man få fram huruvida hästen är i balans eller inte.
En häst i obalans råkar oftare ut för skador och sjukdomar, om man ser det ur ett holistiskt perspektiv.
Med hjälp av denna diagnostik kan man balansera upp hästen så att den lättare kan ta sjukdomar, pälsfällning, eksem, hosta etc. En häst i harmoni och balans kan utnyttja sin kapacitet till fullo.

För att en sjukdom skall uppstå behövs en svag punkt där sjukdomen kan manifestera sig, en yttre stressfaktor som sätt igång det hela och en inre obalans som reagerar på den yttre stressfaktorn.